Cena:

25€ / osoba
Cena zahŕňa:

  • vstup na ochutnávku v danom dátume
  • 7 vzoriek vína
  • malý záhryz
  • výklad someliera

Ochutnávka je určená osobám nad 18 rokov.

Rezervácia nutná - stačí ju realizovať zakúpením vstupenky.Ako prebiehajú ochutnávky vín v tme? Prečítajte v rozhovore s autorom projektu:

Tibor Kiss: Pri degustácii vín v tme sa zintenzívnia dva zmysly >>A viete čo je na tom najlepšie? Že po chvíli hostia zahodia zábrany "šplechnúť" čokoľvek do tmy a vzniká veľmi zábavný a príjemný večer dopĺňaný zaujímavosťami o víne. Z tmy sa niekedy vedia ozvať veľmi zábavné a zaujímavé pocity z vína.

Mnohí hostia často vravia, že si neuveriteľne oddýchli od každodenného stresu a okolitého sveta.

"Sedela som v tme, bez signálu, teda ani telefón ma nerušil, venovala som sa len prítomnému okamihu, vôňam, chutiam. Sústredila som sa len na vlastné zmysli a nepremýšľala som ani nad prácou ani nad povinnosťami. Asi na tom naozaj niečo bude."

Priatelia pozývame Vás na neobyčajnú ochutnávku, ktorú si nemôžete spájať s tým, čo ste už zažili vo vinárstvach alebo vinotékach, pretože toto je niečo úplne iné.

Toto nebude o prezentovaní vinárstva.
Toto bude o víne a o Vašom zážitku.

Začiatok ochutnávky je o 19:00.

Pivnica pod Dolnozemskou krčmou
Panská 7
811 06 Bratislava

!!! 1 vstupenka zahŕňa vstup na ochutnávku pre 1 osobu !!!Financie vyzbierané za vstupenky na ochutnávky sú používane na prenájom priestorov, zabezpečenie tovaru, reklamu,  prevádzku webstránky a iné prevádzkové, či propagačné náklady OZ Dionýzos. Zo získaných zdrojov nie je generovaný žiadny zisk podnikateľskej činnosti.