Digitálna (r)evolúcia v oblasti vinárstva

december 7, 2023 08:30 · 6 minút čítania

Od 8. 12. 2023 vstupuje do platnosti nová legislatíva z dielne Európskej únie. Týka sa povinného označovania ingrediencií každej fľaše vína. Aby nemuseli vinári uvádzať celý zoznam priamo na etikete vín, Siplabel ponúka šikovné riešenie. Nástroj Siplabel zabezpečí splnenie nového zákona a zároveň dizajn etikiet zostane takmer nezmenený.

Čo je Siplabel?

Siplabel je nástroj určený na zjednodušenie a zabezpečenie súladu s nariadeniami EÚ o označovaní vín. S požiadavkou na nutričné informácie na všetkých etiketách nových vín v EÚ do konca roku 2023 podniká Siplabel krok k zefektívneniu procesu. Zvláda zložitosť spracovania údajov a umožňuje výrobcom vína bez námahy poskytovať spotrebiteľom informácie v reálnom čase bez toho, aby ohrozili dizajn ich etikiet pomocou QR kódov.

Aké sú nové európske normy pre označovanie vína?

Do konca roku 2023 musia vína predávané v EÚ uvádzať nové informácie o zložkách a výživovej hodnote. Po 8. decembri 2023 musia všetky vína vyrobené po tomto dátume, obsahovať informácie o zložkách, alergénoch, energii a výživovej hodnote podľa nariadenia (EÚ) 2021/2117. Nová požiadavka vyžaduje, aby na etikete fyzickej fľaše vína bola uvedená iba energetická hodnota (určená písmenom „E“, podobná počtu kalórií). Ďalšie požadované informácie – vrátane kompletnej výživy a zložiek – možno uviesť elektronicky pomocou QR kódu alebo iným spôsobom.

Aké sú silné stránky Siplabelu? Prečo by mal túto platformu využívať každý výrobca vína?

Siplabel prichádza s niekoľkými výhodami, ktoré z neho robia výhodnú platformu pre každého výrobcu vína:

Zabezpečenie súladu: Siplabel zaisťuje, že výrobcovia vína ľahko dodržiavajú nariadenia EÚ o označovaní vína. To je rozhodujúce, najmä s pridanou požiadavkou na nutričné informácie na etiketách do konca roku 2023. Používanie Siplabelu poskytuje spoľahlivý spôsob, ako zostať v súlade s najnovšími predpismi.

Automatický preklad: Vďaka schopnosti automatického prekladu štítkov do 24 úradných jazykov EÚ zlepšuje Siplabel dostupnosť pre širší trh. To je výhodné najmä pre výrobcov vína, ktorí chcú osloviť spotrebiteľov v rôznych európskych krajinách.

Jednoduchosť: Siplabel ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré výrobcom vína uľahčuje rýchlu registráciu, zadávanie údajov a generovanie QR kódov. Jednoduchosť platformy zaisťuje hladký a efektívny proces, čo šetrí čas a námahu.

Zachovanie dizajnu etikiet: Napriek regulačným požiadavkám spoločnosť Siplabel chápe dôležitosť estetiky etikiet pre vína. Platforma umožňuje výrobcom poskytovať spotrebiteľom potrebné informácie v reálnom čase bez toho, aby sa obetovala integrita dizajnu ich štítkov.

Časová efektívnosť: Jednoduchosť a rýchlosť generovania QR kódu Siplabel zefektívňuje proces dodržiavania predpisov. Výrobcovia vína môžu efektívne spĺňať nové požiadavky v oblasti označovania, čo im umožňuje sústrediť sa viac na samotnú výrobu vína.

Spravodlivé ceny: Siplabel ponúka spravodlivé ceny, ktoré zaisťujú, že výrobcovia vína majú prístup k riešeniam dodržiavania legislatívy bez toho, aby museli zaplatiť veľkú sumu peňazí.


Aké sú výhody používania elektronických štítkov na zobrazenie požadovaných informácií?

Výhody elektronických štítkov zahŕňajú aktualizácie v reálnom čase, priestorovú efektívnosť, úsporu nákladov, viacjazyčnú podporu, lepšie zapojenie spotrebiteľov, udržateľnosť životného prostredia a možnosti prispôsobenia. Umožňujú tiež integráciu s inými technológiami pre pridané funkcie.

Používanie elektronických štítkov na zobrazenie požadovaných informácií ponúka niekoľko výhod:

Dynamický obsah: Elektronické štítky umožňujú dynamické aktualizácie a aktualizácie v reálnom čase. To je obzvlášť výhodné, keď sa zmenia predpisy alebo požiadavky na informácie zobrazené na obale, čím sa zabezpečí, že zobrazené informácie budú vždy presné a aktuálne.

Priestorová efektívnosť: Elektronické štítky poskytujú flexibilitu pri zobrazovaní rôznych informácií bez preplnenia fyzického priestoru štítkov. To je obzvlášť cenné pre produkty s rozsiahlymi detailmi alebo tie, ktoré potrebujú sprostredkovať informácie vo viacerých jazykoch.

Úspora nákladov: Aj keď môže ísť o počiatočnú malú investíciu do technológie elektronických štítkov, z dlhodobého hľadiska povedie k úspore nákladov. Možnosť elektronickej aktualizácie informácií eliminuje potrebu neustáleho opakovania tlače fyzických štítkov vždy, keď dôjde k zmenám v predpisoch alebo detailoch produktu.

Viacjazyčná podpora: Elektronické štítky sa môžu ľahko prispôsobiť rôznym jazykom, čím uspokoja rôzne jazykové potreby spotrebiteľov v rôznych regiónoch. To je výhodné najmä pre produkty určené pre medzinárodné trhy, ako sú vína z rôznych oblastí.

Environmentálna udržateľnosť: Používanie elektronických etikiet prispieva k zníženiu papierového odpadu spojeného s tradičnými metódami označovania. To je v súlade s rastúcim environmentálnym povedomím a úsilím o udržateľnosť.

Prispôsobenie a personalizácia: Elektronické štítky ponúkajú možnosť prispôsobiť a personalizovať zobrazovanie informácií na základe preferencií spotrebiteľov alebo regionálnych požiadaviek. Toto prispôsobenie môže zlepšiť celkový dojem spotrebiteľa.

Celkovo elektronické štítky Siplabel ponúkajú moderné a všestranné riešenie na zobrazovanie informácií o produktoch, ktoré poskytujú celý rad výhod z hľadiska flexibility, efektívnosti a zapojenia spotrebiteľov.

Aké sú ceny za používanie Siplabelu?

Základný plán Siplabel začína na 150 EUR ročne a ponúka základné funkcie pre bezproblémové dodržiavanie predpisov EÚ. Okrem toho poskytujeme rôzne iné plány. Preskúmajte naše cenové možnosti a nájdite tú správnu pre vaše požiadavky na označovanie vína. Pre podrobnejšie informácie navštívte webovú stránku www.siplabel.sk

Ste už v súlade s legislatívou EÚ? nie? Môžete nás kontaktovať tu: hello@siplabel.com

Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.