Exkluzívne okienko Doroty Pospíšilovej: Sú prihlásené tri nové odrody do ŠOS

— Ján Vošček

marec 31, 2021 03:45 · 3 minúty čítania

Každá nová odroda na Slovensku podlieha registrácii a zápisu do Štátnej odrodovej knihy, ktoré vykonáva Ústredný a kontrolný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). Tomuto aktu predchádza proces tzv. Štátnej odrodovej skúšky (ŠOS). Týka sa všetkých vyšľachtených odrôd, ktoré šľachtiteľ považuje za vhodné na pestovanie.

Moja šľachtiteľská práca vyústila doteraz do registrácie 24 nových odrôd v troch časových etapách:

  • V roku 1997 - jedna odroda muštová biela - Devín, jedna muštová modrá - Dunaj,
     a  tri stolové - Diamant, Dora, Opál.
  • V roku 2002 - päť odrôd stolových - Ametyst, Negra, Onyx, Pastel a Rubanka.
  • V roku 2011 - dve odrody muštové biele - Breslava, Hetera, sedem odrôd muštových modrých - Hron, Nitria, Rimava, Rosa, Rudava, Torysa, Váh, tri stolové semenné - Heliotrop, Luna, Premier a dve stolové bezsemenné - Bezsemenka a Rhea.

Vinohradníci na Slovensku odskúšali aj iné z mojich novošľachtencov, než vyššie uvedené, z ktorých sa niektoré ukázali ako perspektívne, a predložili tiež z nich vyrobené vína k degustácii. Mala som teda možnosť spoznať názory pestovateľov aj na ďalšie, dosiaľ neregistrované novošľachtence. Pre založenie vari už poslednej odrodovej skúšky na ÚKSÚP-e som vybrala tri z nich:

  • Incuchta - muštová biela (inzucht - heterózne kríženie Tramín červený x Veltlínske červenobiele), 
  • Ipeľ - muštová modrá (Castets x (Tenturier x Aleatico x Puchljakovskij)),
  • Rubín - muštová modrá (Picpoul x Frankovka modrá 62/2).

Vďaka ochotnej pomoci mojich bývalých spolupracovníkov - Michala Valachoviča a Mgr. Ing. Rastislava Šimoru - sa nám podarilo pokus založiť. Michal poskytol terasu vo svojom vinohrade v Modre Pod Kalváriou a celú výsadbu zrealizoval (vyrobil štepy zo všetkých odrôd, t.j. z troch novošľachtencov a dvoch kontrolných odrôd - Tramínu červeného a Svätovavrineckého). Výsadba sa uskutočnila na jeseň roku 2017 a prihlášky do Štátnej odrodovej skúšky sme zaslali na jar 2019. Z každej odrody sme odovzdali menšie množstvo výsadbového materiálu aj pracovisku pre vinič ÚKSÚP-u v Dolných Plachtinciach, ktoré je poverené vykonávaním skúšok odlišnosti, stálosti a novosti prihlásených odrôd.

V roku 2021 sú teda pokusné odrody už štvrtým rokom po výsadbe, čo značí, že už sú v plnej plodnosti a môžu sa začať vyhodnocovať. Výsledky každoročne odovzdáme ÚKSÚP-u, pričom hodnotiť budeme hospodársku hodnotu odrôd, teda parametre fenológie, úrodnosť a kvalitu úrody, reakciu odrôd na negatívne prírodné faktory, najmä meteorologické, a samozrejme tiež kvalitu vína. 

Po analýze údajov troch rokov normálnej úrody Odbor odrodového skúšobníctva vyhodnotí skúšané odrody a určí, ktoré z nich odporučí na registráciu. Ak sa nevyskytne klimaticky mimoriadne nepriaznivý rok, mohlo by to byť v roku 2024. Veľmi by som sa tešila, keby aj táto práca bola korunovaná úspechom. 

text: Dorota Pospíšilová,
 foto: Rastislav Šimora


TIP na knihu:

Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.