Kde? - areál spoločnosti FOOD FARM s.r.o., Duklianska 21, Hlohovec

Kedy? - 19.6.2015 od 17:00

Cena degustácie: 6,- €


Viac info na obrázku.