Pozvánka na ochutnávku vín s odborným výkladom a otvorenie čarovných vínnych pivníc zo 17. storočia. Tieto pivnice v minulosti slúžili pre cirkev na bohoslužby, potom ako ubytovanie sluhov pre zemepána Konkolyho, alebo ako úkryty pred vpádom Turkov, a ako úkryty počas druhej svetovej vojny, kde v roku 1943 bola vyhĺbená gazdovská pivnica.

Termín: 9.9.2017 o 17:30hod

Miesto: Mačkáš - Hontianske Moravce

Cena: 15,- €/osoba


Mapa lokality: