EVIRS (Európsky vinársky rytiersky stav) a Konzulát OEVE (ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE) v spolupáci s vinárom EVIRS Petrom Rajnicom vás srdečne pozýva na „Odhalenie pri víne“:

Čaká vás degustácia vín, divinový gulš a ľudová hudba.

Rezervácia nutná, počet miest je limitovaný.

Termín rezervácie je do 7.11.2019 na peter.rajnic@raimex.sk