Pozvánka na ďalšiu vychádzku po račanských vinohradoch, ktorá sa uskutoční 1. augusta 2020 o 15:00 hod.

Počas vychádzky sa zoznámite s vybranými honmi Račianskeho vinohradníckeho rajónu, dozviete sa viac o histórii vinohradníctva a vinárstva tejto lokality, ako aj o namáhavom ročnom kolobehu prác, ktoré musia miestni hospodári urobiť, aby dopestovali zdravé a kvalitné hrozno.

Počas zastávok vám porozprávajú o konkrétnej odrode, ktorá sa v danej vinici pestuje, kto sa o ňu stará a v prípade záujmu, je možné ochutnať konečný produkt - víno. Takto zistíte, čo račianskemu vínu dáva na jednej strane konkrétny vinohrad, ale aj konkrétny vinár.

Miesto stretnutia: pri konečnej električiek Komisárky a navštívime vinice na Dolnom konci račianského vinohradníckeho chotára.

Viac informácii v letáku: