19. októbra 2019 sa v sídle Rytierského rádu vína v Eisenstadte uskutočnilo výročné stretnutie Ordo equestris vini Europae. V rámci tohto podujatia bolo do štvrtého stupňa rádu (Eques de Vino) prijatých aj šesť Slovákov zo slovenského Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu (EVIRS), ktorý sme vám predstavili v článku "Rytieri vína: Tradícia rytierskych cností pre väčšiu chválu vína".

Ako nás EVIRS ďalej informoval, noví členovia splnili potrebné kritériá na získanie štvrtého stupňa rádu absolvovaním štúdia na Slovenskej vinárskej akadémii a pohovory Akadémie OEVE (ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE). Dňa 11.12.2019 budú títo členovia v Pezinskom zámku prijatí do Klubu rytierov vína s dedičným právom vlastného heraldického erbu a meča.