Stanovisko Občianskeho združenia Autentista Slovakia a Spolku naturálnych a remeselných vinárov Slovenska

december 6, 2019 15:00 · 5 minút čítania

Snaha o zničenie malých a stredne veľkých rodinných fariem pokračuje a aktuálne sú na rade vinári a vinohradníci. Zásadný problém s nekontrolovaným dovozom lacných muštov a vín deklarovaných ako "slovenských" sa nerieši a štátna správa maskuje svoju nečinnosť šikanou rodinných vinárstiev.

Autentista Slovakia je spoločenstvo vinárov hospodáriacich podľa pravidiel Charty Autentistov: výroba vína výlučne z hrozna z vlastných vinohradov obhospodarovaných ekologicky, spontánne kvasenie, minimum zásahov bez pridania chemických a iných aditív, úplná transparentnosť výrobného procesu. Našou filozofiou je odklon od moderných technologických postupov a návrat k tradičnej výrobe, ktorá je podľa nás jediná schopná v dnešnom svete konvenčného poľnohospodárstva priniesť originálny produkt verný miestu, v ktorom vznikol. To je aj snaha Európskej únie, ktorá umožňuje slobodnú vinársku tvorbu, aby podporila originálne lokálne produkty zvyšujúce konkurenčný potenciál pre vína zo starého sveta.

Na Slovensku počúvame zo strany štátu proklamácie o tom, aká veľká je podpora malých, stredných a mladých farmárov. Tiež počúvame o potrebe trvalo udržateľného rozvoja, ale reálne kroky štátnych orgánov smerujú proti farmárom, ktorí hospodária v súlade s týmto trendom.

My, slovenskí naturálni a remeselní vinári sme sa ocitli v existenčnom ohrození. Vína, ktoré sa zo Slovenska úspešne exportujú do celého sveta pre svoju kvalitu a jedinečnosť, sťahujú štátne orgány na Slovensku z trhu. Konkrétne slovenské Rizlingy z ročníka 2016 a 2017, ktoré sa predávajú na troch kontinentoch v špičkových reštauráciách a získali ocenenia Gold a Premium Gold na relevantnej medzinárodnej súťaži Prague Wine Trophy zo Slobodného vinárstva, oceneného dva roky po sebe titulom 5 hviezd, boli na Slovensku pred dvoma týždňami stiahnuté z trhu. Tento problém sa týka celej skupiny slovenských naturálnych a remeselných vinárstiev. Slovenské štátne orgány nám napríklad odmietajú vydávať exportné certifikáty do tretích krajín len na základe vzhľadu vína. Znemožňujú tým export naturálneho vína - jednej z najreprezentatívnejších potravín štátu, kazia reputáciu Slovenska, ktorú sme vďaka tradičným výrobným postupom dlhé roky budovali.

Naturálne a remeselné vína dnes už vo svete predstavujú relevantnú kvalitatívnu kategóriu a záujem o tieto vína narastá medzi vinárskymi odborníkmi ale i konzumentami. Vzhľadom na zničujúci vplyv konvenčného poľnohospodártsva na životné prostredie a zdravie ľudí je takýto posun v rozmýšľaní ľudí pochopiteľný. Slovenské naturálne vína nájdete dnes v mnohých zahraničných top reštauráciách, ktoré sa pýšia michelinskými hviezdami, vo vínnych baroch v New Yorku, Londýne či Tokyu a Slovensko sa vďaka nim objavilo vo viacerých medzinárodných vinárskych publikáciách.

Slovenská a európska legislatíva výrobu naturálnych vín nevylučuje. Vína uvádzame na trh ako tzv. vína "bez zemepisného označenia", ktoré formálne predstavujú v kvalitatívnej hierarchii najnižšiu úroveň. Preto nepodliehajú certifikácii, ktorá okrem iného zahŕňa aj senzorické hodnotenie. Naše vína nie sú chybné, falšované, ani zdraviu škodlivé. Každé víno má chemickú analýzu z akreditovaného laboratória. Naturálne vína obsahujú minimum oxidu siričitého a sú preto zámerne naflašované s jemnými kvasničnými kalmi, ktoré im zabezpečujú stabilitu a chránia ich pred oxidáciou. Slovenské štátne úrady im práve toto vytýkajú. S takýmto prístupom štátu sa vinári a vinohradníci v kultúrnych členských krajinách Európskej únie nestretávajú. 

Na kvalite vína záleží predovšetkým nám - jeho výrobcom. Preto aj vo svete naturálnych vín aktívne fungujú samosprávne vinohradnícke a vinárske organizácie, ktoré stanovujú prísne pravidlá pre obhospodarovanie vinohradu a výrobu naturálnych vín a ich dodržiavanie kontrolujú. Na Slovensku je takýmto spolkom Autentista Slovakia a jeho Charta Autentistov.

Občianske združenie Autentista Slovakia a Spolok naturálnych a remeselných vinárov Slovenska týmto žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva SR o usmernenie príslušných kontrolných orgánov, aby svojvoľne neoznačovali naturálne vína za nevyhovujúce. Ďalej žiadame, aby Ministerstvo pôdohospodárstva SR v rámci aktuálnej novelizácie vyhlášky č. 350/2009 Z.z., ktorá vykonáva Zákon č. 313/2009 Z.z., nesprísňovalo pravidlá pre uvádzanie vín bez zemepisného označenia na trh, tak ako to v pripomienkovom konaní navrhuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pretože je to v rozpore s platným zákonom a pravidlami Európskej únie. Takto sprísnené pravidlá zvýhodňujú priemyselnú veľkovýrobu vína a narúšajú tým spravodlivú hospodársku súťaž. Môže dôjsť k štátnej šikane a totálnej likvidácii celej našej skupiny vinárov a vinohradníkov na Slovensku.

Každé víno uvádzané na trh musí byť zdravotne nezávadné, to je samozrejmé. Ale či je kvalitné a chutné musí posúdiť konzument sám.

Občianske združenie Autentista Slovakia
a Spolok naturálnych a remeselných vinárov Slovenska
(2.12.2019)


<< späť na tlačové správy


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.