SÚŤAŽ o knihu od známej šľachtiteľky Ing. Doroty Pospíšilovej

február 4, 2019 10:54 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Meno výhercu nájdete na našej Facebookovej stránke.

- - - - - - - - -A je tu ďalšia súťaž. Tentoraz sme si pre vás pripravili niečo špeciálne. Jeden z vás bude môcť vyhrať knihu s podpisom od pani Ing. Doroty Pospíšilovej - našej najznámejšej šľachtiteľky odrôd viniča.

Ak chcete získať knihu Ampelografia Slovenska, stačí nám poslať e-mailom (sutaz@kamzavinom.sk) odpoveď na túto otázku:

Čo je to ampelografia? 


Svoje odpovede nám posielajte do soboty 23.2.2019 do 23:59 hod.

Výhercu vylosujeme a zverejníme hneď v nedeľu 24.2.2019.

Veľa šťastia vám želá kolektív KamZaVinom.sk!


- - - - - -


Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.