Súťaž o lístky na Požitavský festival vína Othello

jún 20, 2019 06:47 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Mená výhercov nájdete na našej Facebookovej stránke.Vyhrajte lístky na prvý ročník vínneho festivalu Othello, ktorý sa uskutoční 5. júla 2019 v uličkách starej vinohradníckej štvrte Horný Ohaj vo Vrábľoch.


Celkovo odmeníme 5 výhercov, ktorí získajú po 2 lístky na festival. Stačí nám poslať cez súťažný formulár alebo e-mailom (sutaz@kamzavinom.sk) odpoveď na túto otázku:

Na ktoré 3 vinárstva na festivale vína Othello sa tešíte najviac?


Svoje odpovede nám posielajte do pondelka 1.7.2019 do 23:59 hod.

Výhercu vylosujeme a zverejníme hneď v utorok 2.7.2019.

Veľa šťastia vám želá kolektív KamZaVinom.sk!


Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.