SÚŤAŽ o vína z Vínnej cesty Záhorie

november 13, 2019 11:39 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Mená výhercov nájdete na našej Facebookovej stránke  >>
Ceny do ďalšej súťaže nám venovalo skalické združenie Vínna cesta Záhorie (VCZ). Ak pozorne sledujete náš portál, tak pre vás nebude problém odpovedať na súťažnú otázku a stať sa výhercom kartónu vína:

  • 1. cena - kartón vína (6 fliaš) od vinára zo združenia VCZ,
  • 2. cena - kartón vína (6 fliaš) od vinára zo združenia VCZ.


Stačí nám poslať na e-mailovú adresu sutaz@kamzavinom.sk odpoveď na túto otázku:

V akom pomere sa pridávajú jednotlivé odrody do súčasného Skalického rubína?


Svoje odpovede nám posielajte do utorka 19.11.2019 do 23:59 hod.

Výhercov vylosujeme a zverejníme hneď v stredu 20.11.2019, ktorí si budú môcť aj osobne vyzdvihnúť výhru na najbližšom podujatí VCZ - Svätenie mladých vín a Katarínska ochutnávka (22.11.2019).

Veľa šťastia vám želá kolektív KamZaVinom.sk!
Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.