SÚŤAŽ o vínnu cestu do Tekova

február 17, 2020 05:56 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Mená výhercov nájdete na našej Facebookovej stránke  >>
Máte radi winetrip-y? Radi cestujete a spoznávate vinárske regióny, vinárov a ich vína? Alebo momentálne ešte len túžite nejakú vínnu cestu zažiť?

Ak áno, tak práve pre vás máme jedinečnú súťaž, ktorú sme pripravili v spolupráci s cestovnou kanceláriou Wine Wave Travel. Vyhrať v nej totiž môžete jeden poukaz na winetrip do Tekova v hodnote 155€.


Do zlosovania zaradíme každú správnu odpoveď na súťažnú otázku:

Ktorá biela odroda zažíva v Tekove renesanciu a stala sa typickou pre tento región?


Svoje odpovede nám posielajte na e-mailovú adresu sutaz@kamzavinom.sk do nedele 8.3.2020 do 23:59 hod. Výhercu vylosujeme a zverejníme hneď v pondelok 9.3.2020.

Veľa šťastia vám želá kolektív KamZaVinom.sk!

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.