SÚŤAŽ o vstupenku na GURMÁNSKE VARIÁCIE

december 4, 2018 08:29 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Meno výhercu nájdete na našej Facebookovej stránke.


- - - - - - - - -


Čo robíte 12. decembra 2018? Čo by ste povedali na to, keby ste v túto stredu mohli na vlastnej koži zažiť párovanie jedla a vína v jednej z najlepších reštaurácií v Bratislave?

Ponúkame vám totiž možnosť vyhrať vstupenku na GURMÁNSKE VARIÁCIE v reštaurácii HOUDINI. Na podujatie, na ktorom sa budú snúbiť vynikajúce jedlá šéfkuchára Michala Škrabáka s vínami Richarda Tótha z vinárstva VINS WINERY, ktoré vám aj obaja osobne predstavia.


Stačí nám poslať cez súťažný formulár alebo e-mailom (kamzavinom@gmail.com) odpoveď na túto otázku:

Na ktorú kombináciu jedla a vína ste na GURMÁNSKYCH VARIÁCIÁCH s Vins Winery najviac zvedaví?

Svoje odpovede nám posielajte do pondelka 10.12.2018 do 12:00 hod.

Výhercu vylosujeme a zverejníme v poobedňajších hodinách.

Veľa šťastia vám želá kolektív KamZaVinom.sk a partner súťaže - reštaurácia HOUDINI.


- - - - - -


Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.