SÚŤAŽ o vstupenky na ART & WINE festival a vernostnú kartu

november 26, 2018 02:51 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Meno výhercu nájdete na našej Facebookovej stránke.

- - - - - - - - -

Zapojte sa do našej súťaže, ktorú sme pre vás pripravili so spoločnosťou ILT - distribútorom svetových vín. Traja z vás môžu vyhrať nielen vstupenku na ART & WINE festival, ale aj vernostnú kartu spoločnosti ILT, vďaka ktorej získate 20% zľavu na nimi ponúkaný sortiment vína. Zľavu si budete môcť uplatniť vo vinotéke Wine O’Clock (na Laurinskej 17 v Bratislave) a tiež na e-shope Vina-sveta.sk.

Stačí si prečítať náš článok - pozvánku na ART & WINE festival a poslať nám cez súťažný formulár alebo e-mailom (kamzavinom@gmail.com) odpoveď na túto otázku:

Na vína z ktorej oblasti sa na festivale ART & WINE tešíte najviac?

Svoje odpovede nám posielajte do utorka 4.12.2018. Výhercu vylosujeme v stredu 5.12.2018.

Veľa šťastia vám želá kolektív KamZaVinom.sk a partner súťaže - ILT (Vina-sveta.sk).

- - - - - -


Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.