SÚŤAŽ so Svätokatarínskymi vínami

november 24, 2018 09:53 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Mená výhercov nájdete na našej Facebookovej stránke  >>


- - - - - - - - -


Sezóna mladých vín je v plnom prúde a s nimi prichádza aj ďalšia súťaž, do ktorej značka Svätokatarínske víno venovala až 11 originálnych cien.

Vyhrať môžete nielen kartón vína, ale aj originálne tričká (vo vami požadovaných veľkostiach):

1. cena - kartón vína (6 fliaš) mladých Svätokatarínskych vín

2. cena - 2 tričká

3. cena - 2 tričká

4. - 11. cena - 1 tričko


Stačí si prečítať náš článok o tohtoročnom výbere Svätokatarínskych vín a poslať nám cez súťažný formulár alebo e-mailom (kamzavinom@gmail.com) odpoveď na túto otázku:

Ktoré tri vinárstva vo výbere Svätokatarínskych vín máte najradšej?

Svoje odpovede nám posielajte do štvrtka 13.12.2018. Výhercu vylosujeme v piatok 14.12.2018.

Veľa šťastia vám želá kolektív KamZaVinom.sk a partner súťaže - Svätokatarínske víno, s.r.o.


- - - - - -


Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.