SÚŤAŽ: Vyhrajte kartón malokarpatských vín

október 31, 2018 08:38 · 2 minúty čítania

SÚŤAŽ ukončená! 

Meno výhercu nájdete na našej Facebookovej stránke.


- - - - - - - - -


V spolupráci s občianskym združením CHUTE MALÝCH KARPÁT sme pre vás pripravili ďalšiu zaujímavú súťaž. Tentoraz môžete vyhrať kartón vína (6 fliaš) od malokarpatských vinárov, ktorí sa vám predstavia 10. novembra 2018 na rovnomennom festivale vína.

Súťažná otázka je veľmi jednoduchá:

Čo by ste chceli zažiť alebo ste už zažili v Malých Karpatoch?

Svoje odpovede nám posielajte do štvrtka 8.11.2018 na našu e-mailovú adresu kamzavinom@gmail.com.

Výhercu vylosujeme v piatok 9.11.2018.

Veľa šťastia a na zdravie!


- - - - - -


Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.