SÚŤAŽE VÍN alebo Ako víno získa zlatú medailu

apríl 26, 2018 08:57 · 4 minúty čítania

Pre každého vinára je najväčším potešením, keď jeho víno zákazníkom chutí, keď dokážu oceniť jeho tvrdú prácu a pravidelne sa k nemu vracajú. No ak jeho víno dokážu oceniť aj odborníci z vinárskeho prostredia, ide o najväčšie zadosťučinenie.

Najvyššou súťažou vín na Slovensku je súťaž Národného salónu vín Slovenskej republiky. Ide o finále vzoriek z nominačných výstav (vybraných súťažných degustácií vín uskutočnených v Slovenskej republike za daný rok) a jeho cieľom je vybrať 100 najvyššie ohodnotených vín, ktoré budú následne celoročne prístupné k ochutnaniu pre verejnosť.

Jednou z nominačných súťaží do Národného salónu vín je aj Výstava vín v Šenkviciach organizovanej Spolkom vinárov a vinohradníkov v Šenkviciach, ktorej som mala tú česť sa zúčastniť. A tak vám prinášam stručné zhrnutie, ako to na takých súťažiach vín chodí.

Pre hodnotenie vín sú zostavené hodnotiace komisie, zväčša v počte päť hodnotiteľov, z ktorých jeden je predsedom tejto komisie. Predseda má za úlohu dozerať na to, aby jednotliví členovia hodnotili samostatne, anonymne, objektívne, nezaujato a triezvo. Zároveň riadi vznikajúce diskusie o jednotlivých vzorkách a komunikuje s organizátormi. Členmi hodnotiacich komisií by mali byť certifikovaný degustátori vín vedomí si dôležitej úlohy, ktorá im bola zverená. Sú to zväčša samotní vinári, somelieri, obchodníci s vínom, vedeckí pracovníci alebo novinári píšuci o víne.

Prvá hodnotená vzorka je spoločná pre všetky komisie. Touto nultou vzorkou sa prítomní degustátori nastavia v bodovom hodnotení na rovnakú úroveň. Každú ďalšiu vzorku porovnávajú vo farbe, vôni, chuti a celkovom dojme práve s nultou vzorkou.  Hodnotiteľ pozná u vzoriek len odrodu, ročník a zvyškový cukor (t.j. či je víno suché, polosuché, polosladké alebo sladké) a víno je nalievané zo zakrytých fliaš, prípadne z karáf.

Ideálne z hľadiska sústredenosti je, ak na komisiu vyjde okolo tridsať vzoriek. No keďže odborných hodnotiteľov je na Slovensku málo a záujem vinárov prihlasovať svoje víno na súťaže veľký, tak počet vzoriek na komisiu vie často prevýšiť číslo päťdesiat. Degustátor, ktorý svoju prácu berie zodpovedne, víno počas hodnotenia vypľúva. A platí pravidlo, že hodnotiteľ musí byť schopný obhájiť svoje bodové rozhodnutie, či už sa mu víno páči alebo nie.

Vína sa hodnotia 100-bodovým systémom medzinárodnej únie enológov, ktorým sa posudzuje víno v jednotlivých kritériách: vzhľad - farba a čírosť, vôňa - intenzita, jemnosť a harmónia, chuť - intenzita, čistota, perzistencia a harmónia, no a nakoniec celkový dojem. Pri všetkých kritériách je možnosť priradiť vínu určitý počet bodov odpovedajúci piatim kvalitatívnym stupňom - vynikajúce, veľmi dobré, dobré, dostatočné a nevyhovujúce. Pre udelenie zlatej, striebornej a bronzovej medaile je stanovené bodové rozpätie, nanešťastie na každej súťaži môže byť iné.

Pre hodnotenie sa využívajú papierové hodnotiace hárky, no čoraz viac sa na súťažiach objavuje hodnotenie na tabletoch (pomocou aplikácie). Najvyššie a najnižšie bodové hodnotenie pre danú vzorku z komisie je eliminované a zo zostávajúcich troch je vypočítaný priemer. Po zhodnotení všetkých vzoriek, sú vybrané najvyššie hodnotené vína zo všetkých komisií do tzv. rozstrelu. V ňom vybraní degustátori určia poradie vín a vína oznámkujú od 1 do 5. Čím nižšie číslo, tým lepšie víno.

Po skončení rozstrelu sú vyhlásení víťazi jednotlivých kategórií, všetci prítomní tlieskajú, gratulujú víťazom a utekajú víťazné vzorky opäť prechutnať. Napriek tomu, že porazených je viac ako víťazov, vládne príjemná atmosféra a otvára sa živá diskusia o vínach i výsledkoch.

A ako hodnotenie vín prebiehalo v Šenkviciach sme zachytili aj v tejto fotogalérii >>

text: Beáta Karasová
foto: Ivan Záleský
Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.