Víno SAV - Keď víno hodnotia akademici

august 10, 2018 01:00 · 17 minút čítania

18. júla 2018 sme prijali pozvanie na zaujímavú súťaž vín, ktorú pod označením Víno SAV pripravila Slovenská akadémia vied (SAV). Konala sa v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku a išlo už o tretí ročník tejto súťaže, v ktorej hodnotia vína členovia akadémie – vedci a milovníci vína zároveň, pod dohľadom enológov a vinárov. Nehodnotiacimi predsedami komisií boli známe mená ako Miroslav Petrech (Vinárstvo Château Belá), Jaroslav Ostrožovič (Vinárstvo Ostrožovič), Ondrej Celeng (predseda ZVVSK a výrobný riaditeľ vinárstva MOVINO), Ingrid Vajcziková (hlavná enologička Hubert J.E.) a Lukáš Krasňanský (vinár produkujúci kachetínske vína).

„Toto podujatie vzniklo z iniciatívy prof. Jána Duszu, DrSc., ktorý je aj predsedom organizačného výboru súťaže.“ – prezradila nám riaditeľka a odborná garantka tejto súťaže a známa enologička – Ing. Edita Ďurčová, DipWSET&WA. „Pred tromi rokmi ma oslovil, aby som pre SAV toto podujatie zorganizovala. Zobrala som si teda na starosť celé odborné, organizačné aj technické zabezpečenie tejto súťaže, aby sa všetko uskutočnilo v súlade so svetovými štandardmi. A tentoraz aj za materiálnej a finančnej podpory reklamných partnerov – sklární RONA, a.s. a tlačiarní PURGINA, s.r.o.

Inšpiráciou iniciátorovi tohto podujatia bola podobná súťaž, ktorú už niekoľko rokov organizuje Maďarská akadémia vied. Samotná súťaž sa technicky podobá na ostatné. Má štatút, súťažné kategórie, vzorky vína sa predkladajú anonymne, degustátori ich posudzujú samostatne v jednotlivých komisiách a následne diskutujú o pridelených bodoch.

Rozdiel je v tom, že predsedami komisií sú skúsení slovenskí enológovia, ktorí dozerajú na priebeh hodnotenia a následne vedú diskusiu, ale do samotného bodovania nijako nezasahujú ani ho neovplyvňujú. V každej komisii zasadajú tiež VIP hostia – uznávané vinárske osobnosti a zástupcovia sponzorov. Diskusia, ktorá nasleduje po pridelení bodového hodnotenia jednotlivým vínam, je neoddeliteľnou súčasťou viacerých významných súťaží. "Tento moment konfrontácie, komentárov a výmeny názorov na  víno je zaujímavý, poučný a obohacujúci nielen pre hodnotiteľov a VIP hostí, ktorí tu reprezentujú spotrebiteľskú verejnosť, ale aj pre predsedov komisií – enológov, výrobcov." - dodala Edita Ďurčová.

Podobne ako na iných súťažiach, môžu vína získať okrem strieborných, zlatých a veľkých zlatých medailí aj tituly Víťaz kategórie a Šampión súťaže.Organizačný výbor udeľuje na základe osobitných kritérií aj cenu SAV za inovatívnosť (Cenu Doroty Pospíšilovej za použitie novo vyšľachtenej slovenskej odrody, ceny za inovatívny spôsob pestovania hrozna, inovatívnu technológiu, adjustáž a podobne).

Najlepšie slovenské vína podľa výberu akademikov

Hodnotiaca jury Víno SAV 2018 posudzovala vzorky od 35-tich slovenských výrobcov v  13-tich súťažných kategóriách a podkategóriách, pričom bolo zastúpené celé spektrum štýlov vín z klasických odrôd i novošľachtencov. Hodnotenie bolo plne informatizované, porotcovia bodovali pomocou tabletov s využitím systému ELWIS zapožičaného Národným vinárskym centrom ČR.

Najviac  bolo bielych tichých vín  (60%) a červených tichých vín (23%). Kvalitatívna úroveň prihlásených vzoriek bola vynikajúca, na čom sa zhodli veľmi konzistentným a pozitívnym hodnotením všetky komisie. Vínam pridelili spolu 4 veľké zlaté (92 a viac bodov),  54 zlatých (88 – 91,99 bodov)  a 51 strieborných (84 – 87,99 b) medailí.

Šampiónom súťaže sa stalo biele polosuché víno Prestige Devín Výber z hrozna 2017 (Víno Matyšák), ktoré sa stalo zároveň víťazom svojej kategórie. Získalo najvyššie bodové hodnotenie v súťaži - 92,5 boda a veľkú zlatú medailu. K tomuto úspechu pribudlo aj ocenenie Inovatívne víno – Cena Doroty Pospíšilovej za najvyššie hodnotené víno z odrody Devín. Víťazstvo v kategórii tichých bielych suchých vín a zlatú medailu (90,8 b) si odnáša Nichta Rizling rýnsky 2015 (Víno Nichta). Medzi tichými červenými vínami zvíťazilo Exclusive Svätovavrinecké Výber z hrozna 2016 (Villa Vino Rača) ocenené veľkou zlatou medailou (92,33 b). Najlepším rosé sa stal klaret - cuvée Mernett  2017 (PD Mojmírovce, ZM – 90,5 b). Toto víno získalo tiež ocenenie Inovatívne víno za použitie kryomacerácie pri výrobe rosé. Medzi tokajskými vínami bol podľa poroty najlepším Tokajský výber 6-putňový r. 2006 (Tokaj & Co., ZM – 91,33 b). Minuloročné víťazstvo v kategórii naturálnych, autentických, remeselných, kachetínskych, jantárových  a biovín  obhájil Alibernet 2015 od Lukáša Krasňanského, ktorý získal veľkú zlatú medailu (92 b.) a tiež ocenenie Inovatívne víno za vynikajúcu prácu s farbiarkou Alibernet pri výrobe kachetínskeho vína.

V ďalších kategóriách neboli vyhlásení víťazi (menej ako 10 prihlásených vzoriek). Za zmienku však stojí veľká zlatá medaila (92 b), ktorú v kategórii prírodne sladkých vín (ľadové, slamové, hrozienkové a cibébové) za svoje víno Saturnia Lipovina Cibébový výber 2016 získalo vinárstvo Ostrožovič. Toto víno si totiž tento rok prinieslo veľkú zlatú medailu (Gran Bacchus de Oro) aj z prestížnej medzinárodnej súťaže Bacchus Madrid.

Okrem už spomenutých vín získali ocenenia za inováciu – prácu s novošľachtencami: Breslava Kabinetné 2017 (Chateau Belá, ZM – 88,5 b) a Svojsen 2017 (Chateau Rúbaň, ZM – 89,5 b). Cenu Doroty Pospíšilovej za najvyššie hodnotené víno z odrody Dunaj zároveň pestovanej na signifikantnej ploche (4 ha) na severnej hranici MVO získalo víno Editio Vinifera Cuvée Dunaj 2015 (PD Čachtice & VINALMA, ZM – 90 b).  Osobitné ocenenie za inováciu bolo udelené červenému vínu Svätovavrinecké 2016 z produkcie vinárstva Lefthanders (ZM – 88 b) za použitie špecifickej zmesi kvasiniek pri fermentácii muštu a ovplyvňovanie kvasného procesu reguláciou teploty (projekt UMB SAV).

Nové šľachtenie viniča – dlhá a zaujímavá cesta od novošľachtenca k odrode

Už tradične tvorí súčasť podujatia Víno SAV okrem súťažného hodnotenia aj odborná konferencia na aktuálne vinárske témy. Tento rok sa organizačný výbor rozhodol venovať šľachteniu viniča so zameraním na získavanie originálnych intrašpecifických stolových a muštových odrôd a tiež rezistných medzidruhových hybridov. Účasť na konferencii bola otvorená aj pre širšiu vinársku verejnosť: vinohradníkov a vinárov, somelierov, obchodníkov s vínom, vinárskych novinárov.

Najvýznamnejšia, najúspešnejšia a medzinárodne uznávaná slovenská šľachtiteľka viniča Ing. Dorota Pospíšilová, PhD. vo svojej prednáške zrekapitulovala svoje celoživotné dielo a priblížila poslucháčom veľmi precíznu a náročnú prácu, ktorá sprevádza zrod novej odrody. Dozvedeli sme sa napríklad, že základné úkony šľachtiteľa vedúce ku zrodu odrody trvajú minimálne 19 rokov, a že od samotného kríženia až po uznanie odrody je to spolu 33 rokov.

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, PhD. z Ústavu vinohradníctva a vinárstva Záhradníckej fakulty v Lednici na Morave (Mendelova univerzita Brno) sa vo svojej prednáške zameral na šľachtenie viniča v Českej republike so zameraním na rezistentné odrody.

Veda v službe podpory kvalitnej domácej produkcie

Podujatie Víno SAV jednoznačne demonštrovalo záujem slovenskej vedeckej komunity o slovenské víno. Ako sa konštatuje v Preambule súťaže, víno nie je iba produktom, výsledkom technologických a biochemických procesov, ale aj kultúrnym artefaktom, elementom sociálnej komunikácie a súčasťou národnej histórie a identity. Poskytuje rozmanitosť štýlov a je len na spotrebiteľovi, ktorý si vyberie. Úprimnosť a otvorenosť pri samotnom ochutnávaní vína potom prinesú očakávaný kultivovaný pôžitok.


- - - - - - - - - -


Degustačná jury Víno SAV 2018:

Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., člen Učenej spoločnosti SAV

RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc., podpredseda SAV

Prof. RNDr. Alexander Fehér, DrSc., člen Učenej spoločnosti SAV

 Ing. Mária Omastová, DrSc, členka Učenej spoločnosti SAV

Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc., vedecký pracovník

RNDr. Peter Biely, DrSc. ,vedecký pracovník

Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc., vedecký pracovník

PhDr. Karol Pieta, DrSc., vedecky pracovnik

Ing.. Karol Frohlich, DrSc., člen Učenej spoločnosti SAV

Doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc., člen Učenej spoločnosti SAV

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc, riaditeľ ústavu

RNDr. Eva Majková, DrSc.,  členka Učenej spoločnosti SAV

Mgr. Andrea Doktorová, riaditeľka Ústrednej knižnice SAV

RNDr. Viliam Páleník, PhD, vedecký pracovník

RNDr. Pavol Siman, PhD, podpredseda SAV

RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD., vedecký pracovník

 PhDr. Dušan Gálik, CSc., vedecký tajomník SAV

 Ing. Ján Malík, CSc., vedúci úradu PSAV


Predsedovia komisií – slovenskí enológovia:

Ing. Miroslav Petrech - vinohradník a vinár, Chateau Belá s.r.o.

Ing. Jaroslav Ostrožovič – vinohradník a vinár, spolumajiteľ vinárstva Ostrožovič, s.r.o.

Ing. Ondrej Celleng – prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, výrobný riaditeľ vinárstva MOVINO

Ing. Ingrid Vajcziková – hlavná enologička Hubert J.E. Sereď

Ing. Lukáš Krasňanský – vinohradník a vinár, agronóm špecialista VVD Karpaty, rodinné vinárstvo Lukáš Krasňanský


VIP hostia:

Zoltán Sánta WA – organizátor súťaže Víno Maďarskej akadémie vied, lektor WSET

Mgr. Vladimír Grácz – Veľvyslanec SR, riaditeľ odboru na MZaEZ SR

Ing. Juraj Vaďura – Obchodný a marketingový riaditeľ sklární RONA, a.s.

Ing. Štefan Kilársky – spolumajiteľ tlačiarní Purgina, člen Predsedníctva ZVV

Prof.Ing. Pavel Pavloušek, PhD – Ústav vinohradníctva a vinárstva ZF Lednice, Mendelova univerzita Brno


Za organizačný výbor:

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc – čestný prezident súťaže

Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc – predseda organizačného výboru

Ing. Edita Ďurčová DipWSET & WA  - riaditeľka a odborná garantka súťaže


- - - - - - - - - - -


Kompletné výsledky súťaže:


výrobca | názov vína | akostné zaradenie | ročník | dosiahnuté ocenenie | ďalšia trofej


 • Víno Matyšák s.r.o. | Matyšák Prestige Devín | Výber z hrozna | 2017 | VZM | Šampión súťaže, Víťaz kategórie A2
 • Villa Vino Rača, a.s. | Exclusive Svätovavrinecké | Výber z hrozna | 2016 | VZM | Víťaz kategórie C
 • Ostrožovič spol.s r.o. | Ostrožovič Special Saturnia Lipovina | Cibébový výber | 2016 | VZM | 
 • Lukáš Krasňanský | Lukáš Krasňanský Alibernet |  | 2015 | VZM | Víťaz kategórie G
 • Víno Dious, s.r.o. | Víno Dious Modrý Portugal | Neskorý zber | 2013 | ZM | 
 • Tokaj & Co. | Tokaj & Co Tokajský výber 6-putňový |  | 2006 | ZM | Víťaz kategórie E
 • Chateau Belá, s.r.o. | Chateau Belá Rizling rýnsky | Cibébový výber | 2017 | ZM | 
 • VPS-Vinohradníct. Pavelka&syn | Pavelka Tramín červený | Výber z hrozna | 2017 | ZM | 
 • Víno Nichta, s.r.o. | Nichta Rizling rýnsky | Akostné odrodové | 2015 | ZM | Víťaz kategórie A1
 • PD Čachtice | Čachtické chotáre Tramín červený | Výber z hrozna | 2016 | ZM | 
 • Pivnica Radošina s.r.o. | Pivnica Radošina Sauvignon blanc | Výber z hrozna | 2017 | ZM | 
 • VPS-Pavelka& VINALMA | Editio Vinifiera Cuvée Pinot Tradition |  | 2016 | ZM | 
 • Winterberg Skalica s.r.o. | Winterberg Winery Devín | Neskorý zber | 2017 | ZM | 
 • PD Mojmírovce | PD Mojmírovce Mernett | DSC | 2017 | ZM | Víťaz kategórie B
 • PD Mojmírovce | Mojmír Quattro3 | DSC | 2015 | ZM | 
 • Vinárstvo Berta, s.r.o. | Vinárstvo Berta Cabernet Sauvignon rosé | CHOP | 2017 | ZM | 
 • Karpatská Perla, s.r.o. | Karpatská Perla Pálava polosladké | Bobuľový výber | 2017 | ZM | 
 • Karpatská Perla, s.r.o. | Karpatská Perla Alibernet | Výber z hrozna | 2013 | ZM | 
 • MOVINO, spol. s r.o., V.Krtíš | MOVINO Alibernet | Neskorý zber | 2015 | ZM | 
 • PD Čachtice&Vinalma | Editio Vinifera Cuvée Dunaj |  | 2015 | ZM | 
 • Vins, s.r.o.. | Vins Winery Frankovka modrá rosé | Neskorý zber | 2017 | ZM | 
 • Vienna DC | Chateau Rúbaň Svoj sen |  | 2017 | ZM | 
 • Víno Matyšák s.r.o. | Matyšák Prestige Gold Devín | Bobuľový výber | 2017 | ZM | 
 • Víno Nichta, s.r.o. | Nichta Alibernet | Akostné odrodové | 2015 | ZM | 
 • Víno Rajnic | Víno Rajnic Dunaj | Výber z hrozna | 2016 | ZM | 
 • Lukáš Krasňanský | Lukáš Krasňanský Frankovka modrá |  | 2016 | ZM | 
 • Víno Matyšák s.r.o. | Matyšák Prestige Cabernet Sauvignon rosé | Bobuľový výber | 2017 | ZM | 
 • Villa Vino Rača, a.s. | Exclusive Cabernet Sauvignon | Neskorý zber | 2016 | ZM | 
 • Villa Vino Rača, a.s. | Exclusive Tramín červený | Výber z hrozna | 2017 | ZM | 
 • Karp.Perla&Pavelka&Vinalma | Editio Vinifiera Cuvée Devín |  | 2016 | ZM | 
 • Vienna DC | Chateau Rúbaň Milia | Výber z hrozna | 2017 | ZM | 
 • Vinkor | Vinkor Pinot Blanc | Výber z hrozna | 2017 | ZM | 
 • Víno Mrva & Stanko, a.s. | Víno Mrva & Stanko Dunaj | Výber z hrozna | 2015 | ZM | 
 • Lukáš Krasňanský | Lukáš Krasňanský Rizling vlašský |  | 2016 | ZM | 
 • Chateau Belá, s.r.o. | Chateau Belá Breslava | Kabinetné | 2017 | ZM | 
 • Víno Matyšák s.r.o. | Matyšák Prestige Breslava | Výber z hrozna | 2017 | ZM | 
 • Martin Pomfy - Mavín | Mavín Pinot noir rosé | Výber z hrozna | 2017 | ZM | 
 • Víno Velkeer 1113 s.r.o. | Velkeer Tri Ruže |  | 2017 | ZM | 
 • Pavol Plesník a Juraj Krajčovi | Pivnica Devín Tramín červený |  | 2017 | ZM | 
 • Hubert, J.E. | Chateau Pezinok Sauvignon blanc | Neskorý zber | 2017 | ZM | 
 • Villa Vino Rača, a.s. | Exclusive Sauvignon | Výber z hrozna | 2017 | ZM | 
 • Vinkor | Vinkor Sauvignon | Neskorý zber | 2017 | ZM | 
 • Karpatská Perla, s.r.o. | Karpatská Perla Rizling rýnsky polosladké | Bobuľový výber | 2017 | ZM | 
 • Vienna DC | Chateau Rúbaň Cabernet Sauvignon rosé | Neskorý zber | 2017 | ZM | 
 • Ing.Ľudovít Žofiak | Víno Ludvik Cabernet Sauvignon | Bobuľový výber | 2015 | ZM | 
 • Tokaj Macik Winery s.r.o. | Botris Late Harvest |  | 2015 | ZM | 
 • Martin Pomfy - Mavín | Mavín Sauvignon | Neskorý zber | 2017 | ZM | 
 • Pivnica Radošina s.r.o. | Pivnica Radošina Sauvignon blanc | Neskorý zber | 2017 | ZM | 
 • Vinárske závody Topoľčianky | Chateau Topoľčianky Devín | Akostné odrodové | 2017 | ZM | 
 • Vinárstvo Berta, s.r.o. | Vinárstvo Berta Chardonnay | CHOP | 2017 | ZM | 
 • Vinárstvo Berta, s.r.o. | Vinárstvo Berta Sauvignon | CHOP | 2017 | ZM | 
 • Vínko Klimko Modra | Vínko Klimko Rizling rýnsky | Výber z hrozna | 2017 | ZM | 
 • Víno Velkeer 1113 s.r.o. | Velkeer Rizling rýnsky | Akostné odrodové DSC | 2017 | ZM | 
 • Chateau Belá, s.r.o. | Chateau Belá Rizling rýnsky | Výber z hrozna | 2017 | ZM | 
 • PD Čachtice | Čachtické chotáre Pálava | Výber z hrozna | 2017 | ZM | 
 • PD Mojmírovce | PD Mojmírovce Noria | DSC | 2017 | ZM | 
 • Víno Nichta, s.r.o. | Nichta Dunaj | Akostné odrodové | 2015 | ZM | 
 • Hubert, J.E. | Hubert Cabernet Sauvignon Blanc de Noirs brut |  | 0 | ZM | 
 • Lefthanders s.r.o. | Lefthanders Winery Svätovavrinecké |  | 2016 | ZM | 
 • MOVINO, spol. s r.o., V.Krtíš | MOVINO Svätovarinecké | Neskorý zber | 2015 | SM | 
 • Frtus Winery,s.r.o. | Frtus Winery Noria | Akostné odrodové DSC | 2017 | SM | 
 • Karpatská Perla, s.r.o. | Karpatská Perla Devín | Výber z hrozna | 2017 | SM | 
 • Winterberg Skalica s.r.o. | Winterberg Winery Pinot Noir | Výber z hrozna | 2015 | SM | 
 • Tokaj Macik Winery s.r.o. | Tokaj Macik Winery Frankovka modrá rosé |  | 2017 | SM | 
 • Angel-Wines, s.r.o. | Angel Wines Golden Collection Cabernet Sauvignon |  | 2016 | SM | 
 • Chateau Belá, s.r.o. | Chateau Belá Rulandské modré | Neskorý zber | 2015 | SM | 
 • Martin Pomfy - Mavín | Mavín Cabernet Sauvignon | Výber z hrozna | 2015 | SM | 
 • MOVINO, spol. s r.o., V.Krtíš | MOVINO Frankovka modrá | Výber z hrozna | 2015 | SM | 
 • Vínko Klimko Modra | Vínko Klimko Neronet |  | 2017 | SM | 
 • Lukáš Krasňanský | Lukáš Krasňanský Cabernet Sauvignon |  | 2016 | SM | 
 • Víno Matyšák s.r.o. | Matyšák Prestige Sauvignon | Neskorý zber | 2017 | SM | 
 • Hubert, J.E. | Chateau Pezinok Frankovka modrá | Neskorý zber | 2013 | SM | 
 • Víno Nichta, s.r.o. | Víno Nichta Terroir Pesecká Leánka | Akostné odrodové | 2017 | SM | 
 • Vienna DC | Chateau Rúbaň D'Balance |  | 2017 | SM | 
 • VPS-Vinohradníct. Pavelka&syn | Pavelka Dunaj | Výber z hrozna | 2017 | SM | 
 • Hubert, J.E. | Hubert de Luxe rosé sladké |  | 0 | SM | 
 • Hubert, J.E. | Vitis Galéria Tramín červený |  | 2016 | SM | 
 • Vinkor | Vinkor Rizling rýnsky | Neskorý zber | 2017 | SM | 
 • Víno Dious, s.r.o. | Vino Dious Tramín červený | Bobuľový výber | 2017 | SM | 
 • Víno Nichta, s.r.o. | Víno Nichta Fusion Cabernet Sauvignon rosé | Akostné odrodové | 2017 | SM | 
 • Villa Vino Rača, a.s. | Palugyay Frankovka modrá | Výber z hrozna | 2013 | SM | 
 • Hubert, J.E. | Chateau Pezinok Muškát Ottonel | Akostné odrodové | 2017 | SM | 
 • Tokaj & Co. | Tokaj & Co Tokajská výberová esencia |  | 2003 | SM | 
 • Slobodné vinárstvo s.r.o. | Slobodné pARTISAN Cru |  | 2015 | SM | 
 • Ing.Ľudovít Žofiak | Víno Ludvik Rizling vlašský | Neskorý zber | 2017 | SM | 
 • Vinkor | Vinkor Rulandské šedé | Neskorý zber | 2017 | SM | 
 • MOVINO, spol. s r.o., V.Krtíš | Movino Rizling rýnsky | Výber z hrozna | 2016 | SM | 
 • Tokaj Macik Winery s.r.o. | Macik Cuvée |  | 2016 | SM | 
 • Pivnica Radošina s.r.o. | Pivnica Radošina Tramín červený | Neskorý zber | 2017 | SM | 
 • Víno Nichta, s.r.o. | Víno Nichta Terroir Devín | Akostné odrodové | 2017 | SM | 
 • Víno Rajnic | Víno Rajnic Pinot Noir | Výber z hrozna | 2016 | SM | 
 • Hacaj, s.r.o.&Vinalma | Editio Vinifera Pinot Noir Blanc de Noirs Non dosé |  | 2014 | SM | 
 • Chateau Belá, s.r.o. | Chateau Belá Veltlínske zelené | Neskorý zber | 2017 | SM | 
 • PD Čachtice | Čachtické chotáre Veltlínske zelené | Neskorý zber | 2017 | SM | 
 • PD Čachtice | Čachtické chotáre Rizling rýnsky | Akostné odrodové | 2017 | SM | 
 • PD Čachtice | Čachtické chotáre Sauvignon | Neskorý zber | 2017 | SM | 
 • Víno Velkeer 1113 s.r.o. | Velkeer Rizling vlašský | Akostné odrodové | 2017 | SM | 
 • Hubert, J.E. | Vitis Galéria Cabernet Sauvignon rosé |  | 2017 | SM | 
 • Lukáš Krasňanský | Lukáš Krasňanský Pesecká Leánka |  | 2017 | SM | 
 • Hubert, J.E. | Hubert Grand zero dosage |  | 0 | SM | 
 • Pavol Plesník a Juraj Krajčovi | Pivnica Devín Rulandské šedé |  | 2017 | SM | 
 • Karpatská Perla, s.r.o. | Karpatská Perla Veltlínske zelené Ingle | Výber z hrozna | 2017 | SM | 
 • Víno Rajnic | Víno Rajnic Chardonnay | Neskorý zber | 2017 | SM | 
 • Tokaj & Co. | Tokaj & Co Tokajský výber 5-putňový |  | 2003 | SM | 
 • Víno Mrva & Stanko, a.s. | Víno Mrva & Stanko Chardonnay | Neskorý zber | 2017 | SM | 
 • MOVINO, spol. s r.o., V.Krtíš | MOVINO Devín | Výber z hrozna | 2017 | SM | 
 • Vinárstvo Berta, s.r.o. | Vinárstvo Berta Rizling vlašský Single Vineyard | CHOP | 2017 | SM | 
 • Víno Mrva & Stanko, a.s. | Víno Mrva & Stanko Rizling rýnsky | Neskorý zber | 2017 | SM | 
 • Tokaj & Co. | Tokaj & Co Tokajský výber 4-putňový |  | 2006 | SM | 
 • Lefthanders s.r.o. | Lefthanders Chardonnay | Akostné odrodové | 2017 | SM | 


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.