Vzdelávací kurz: SENZORICKÉ HODNOTENIE VÍNA

apríl 3, 2019 03:13 · 2 minúty čítania

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vás pozýva na kurz SENZORICKÉ HODNOTENIE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV - modul SENZORICKÉ HODNOTENIE VÍNA.

Kurzy sú určené pre osoby z oblasti výroby, predaja a hodnotenia kvality vína, ako aj pre milovníkov tohto nápoja, ktorí si chcú alebo potrebujú prehĺbiť svoje vedomosti a schopnosti v metódach a technikách senzorického posudzovania vína a vínnych výrobkov.

Absolventi kurzu sa naučia metódy a techniky senzorického hodnotenia vína (rozoznávania druhov vín a ich chýb, bodovacie systémy hodnotenia) a postup pri degustácii vín. Získajú poznatky o štatistickom hodnotení výsledkov a rozšíria si teoretické vedomosti o senzorickom hodnotení, legislatíve a systéme kategorizácie vín. Kurz pozostáva z teoretických prednášok a praktických cvičení, testov potrebných na ich kvalifikáciu.

Po skončení kurzu absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou pôsobnosťou a po zvládnutí záverečných testov aj Osvedčenie vybraného posudzovateľa (podľa normy STN EN

ISO 8586 a jej novely ISO 8586/C1) s limitovanou dobou platnosti (3 roky). Odborným garantom kurzov je prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. Kurzy vedie Ing. Vladimír Žúbor, PhD. a Ing. Katarína Furdíková, PhD. a prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.


Reportáž z absolvovania kurzu >> 


Kurz pozostáva z teoretických prednášok, praktických cvičení a testov potrebných na ich kvalifikáciu. Po skončení kurzu absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou pôsobnosťou a po zvládnutí záverečných testov aj Osvedčenie vybraného posudzovateľa (podľa normy STN EN ISO 8586 a jej novely ISO 8586/C1) s limitovanou dobou platnosti na 3 roky.


Najbližší kurz sa uskutoční 24.4.2019 (streda) - 25.4.2019 (štvrtok).


Kontaktné osoby: 

pani Gabriela Sisáková, g.sisakova@zoznam.sk , 0905 416 211

Ing. Vladimír Žúbor, PhD., vladimir.zubor@stuba.sk, 0918 674 197

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD., lubomir.valik@stuba.sk, 0918 674 518


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.